Stantroll tilbyr norsk teknologi og produkter for grunnundersøkelser, sprengning og sikring.

Kontakt:

Telefon: 920 26 898
E-post: post@stantroll.no

Stantroll har mer enn 20 års erfaring med bergsprengning og sikring av tunneler og bergrom. Referanser fra prosjekter i Norge, Asia og Sør Amerika.

Skanska - Marti - LNS - Multiconsult - Leighton

Stantroll har 10 års erfaring som entreprenør og har gjennomført mellomstore prosjekter som inkluder tunnelbygging og dagsprengning.

Transport tunnel til kai Kragerø - Ski tunnel Haukeli - 22 juli minnesmerke Utøya