Stantroll tilbyr norsk teknologi og produkter for grunnundersøkelser, sprengning og sikring.

Kontakt:

Telefon: 920 26 898
E-post: post@stantroll.no

Grunnundersøkelser • Sprengning • Bergsikring

Det Norske landskapet og topografien skaper både utfordringer og muligheter som gjorde kunnskap om tunnelbygging til en forutsetning for utvikling av energikilder og bygging av moderne infrastruktur.
- 1,800 vei og jernbanetunneler.
- 200 kraftstasjoner under jord.
- 5,000 km med vannkrafttunneler inkludert adkomsttunneler.
- 300 berghaller for behandling og lagring av vann, kloakk, olje, gass etc.
- Ulike forsvarsanlegg som inkluderer underjordiske bergrom og tunneler.

Stantroll tjenester og produkter er basert på den Norske metoden.

norsk
Bergspenningsmålinger og generell rådgivning
 • Bergspenningsmålinger utført med kompakt og mobilt utstyr som er raskt å mobilisere og har høy målekapasitet.
 • Metoden gir informasjon om bergmassens kapasitet til å motstå vanntrykk.
 • Måleutstyret og metoden er utviklet av spesialentreprenøren Injeksjonsteknikk i samarbeid med NTNU (Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Universitet).
 • Rådgivningstjenester og «hands on»  utførelse av sprengningsarbeider og bergsikring.
Borstål
 • Borstål fra norsk produsent med 70 års erfaring. Kjente merkenavn som Boart Longyear og Fagerstad Secoroc kommer fra denne produsenten.
 • Spesialist på kundetilpassede dimensjoner for helstangs borstål.
 • Egenutviklet teknologi for produksjon og herding av stiftkroner.
 • Moderne produksjonsanlegg for maskinering, herding og spesialtilpassing av dimensjoner.
 • Borstål utviklet for høy ytelse i harde norske bergarter.
Bergsikringsmateriell
 • Fullt spekter av  bergsikringsmateriell for skjæringer, gruver, tunneler og bergrom.
 • Sikringsmateriell utviklet for permanentsikring av norske infrastrukturtunneler med korrosjonsbeskyttelse som oppfyller krav 100 års levetid.
 • Design og produksjon av innstøpningsgods for betong og stålbygg.
 • Norsk teknologiselskap med produksjon og distribusjon i Scandinavia, Europa og Asia.

Stantroll har mer enn 20 års erfaring med bergsprengning og sikring av tunneler og bergrom. Referanser fra prosjekter i Norge, Asia og Sør Amerika.

Skanska - Marti - LNS - Multiconsult - Leighton

Stantroll har 10 års erfaring som entreprenør og har gjennomført mellomstore prosjekter som inkluder tunnelbygging og dagsprengning.

Transport tunnel til kai Kragerø - Ski tunnel Haukeli - 22 juli minnesmerke Utøya